Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Γιατί εἶναι ἀναγκαῖες οἱ θλίψεις;

ΓIATI EIΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΘΛΙΒΕΤΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Γιατί εἶναι ἀνάγκη ὁπωσδήποτε νά θλίβεται ὁ πιστός; Διότι ὃλοι ὃσοι θέλουν νά ζοῦν μέ τήν εὐσέβεια, πού διδάσκει καί ἐμπνέει ὁ Χριστός, θά ὑποστοῦν διωγμούς. Καί πάλι. Παιδί μου, ἂν θέλεις νά ὑπηρετεῖς τόν Κύριό σου, προετοίμασε τήν ψυχή σου νά δεχθεῖ καί νά ἀντιμετωπίσει τόν πειρασμό, βάδιζε σωστά καί περίμενε καρτερικά (Σοφ. Σειρ. 2, 1-2). Εἶναι καλές οἱ προειδοποιήσεις ὃτι σύντομα στή ζωή μας θά πέσουμε σέ πειρασμούς καί θά δοκιμασθοῦμε σκληρά. Μεγάλη παρακίνηση καί φανερή παρηγοριά αὐτῆς τῆς ἀνάγκης εἶναι νά δοκιμάσουμε ἀμέσως κινδύνους.
Εἶναι πολύ μεγάλη καί ἐξαιρετική καί πολύ ὠφέλιμη ἡ δοκιμασία τῶν πιστῶν. Τί σημαίνει αὐτό; Γιά νά καταλάβεις ἂκουσε τά ἑπόμενα: ... Ὃπως ἀκριβῶς δοκιμάζεται τό χρυσάφι στή φωτιά, ἒτσι καί οἱ ἂνθρωποι καθαρίζονται καί ἁγιάζονται, γίνονται δεκτοί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὃταν περάσουν μέσα ἀπό τό καμίνι τῆς ταπείνωσής τους μέ τούς πειρασμούς (Σοφ. Σειρ. 2, 5). Κι αὐτό σημαίνει ὃτι ὃπως τό χρυσάφι δοκιμάζεται στή φωτιά καί γίνεται καθαρότερο, ἒτσι καί ἡ ψυχή μέσα ἀπό τίς θλίψεις καί τούς κινδύνους βγαίνει φωτεινή καί χαριτωμένη, καθαρή ἀπό κάθε της ἁμαρτωλή κηλίδα.

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ”
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

 http://romnios.gr/%CE%B3iati-ei%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%BD%CE%B1-%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83#more-1042

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .