Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

"Οὐ δύναμαι διαψεῦσαι Ἑαυτόν. Ἐγώ εἰμί ὁ Νομοθέτης τοῦ οὐ φονεύσεις."

Φαινόταν ὅτι ἦταν ζωντανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Συμμετεῖχε στίς φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐνορίας της, ἐξωμολογεῖτο καί κοινωνοῦσε. Ὅλοι ἔλεγαν ὅτι ἡ κυρία Φρόσω ἦταν μιά πολύ καλη Χριστιανή.
Ἡ κωμόπολή ὅπου ζοῦσε, δέν ἀπέχει πολύ ἀπ᾿ τή Θεσσαλονίκη. Συχνά κατέβαιναν Ἁγιορεῖτες Πνευματικοί κι ἐξομολογοῦσαν ὅσους ἀπ᾿ τούς ἐκεῖ κατοίκους ἤθελαν. Ἡ κυρά- Φρόσω ἦταν μία ἀπ᾿ αὐτούς. Εἶχε μάλιστα καί μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη στήν Παναγία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τήν ἐπεκαλεῖτο πολύ. Εἴτε μαγείρευε, εἴτε σκούπιζε, ψιθύριζε: "Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς". Καί πράγματι, Ἐκείνη ἦταν τελικά πού τήν ἔσωσε μέ τίς πρεσβεῖες Της, γιατί, δυστυχῶς, ἡ καλή- κατά τά ἄλλα- κυρά Φρόσω, δέν ἐξομολογεῖτο εἰλικρινά τίς ἁμαρτίες της. Ἀπέκρυπτε ἀπ᾿ τόν Πνευματικό τήν πιό μεγάλη.
Ὅταν ἦταν νεώτερη, εἶχε διαπράξει φόνο! Εἶχε σκοτώσει τό παιδάκι της μέσα στά σπλάγχνα της! Εἶχε κάνει ἔκτρωση...
Ὁ Θεός περίμενε τή μετάνοιά της, περίμενε, ἀλλά ἐκείνη τίποτε... Ὁπότε μιά μέρα, ἔφυγε αἰφνίδια! Ὅλη ἡ ἐνορία στενοχωρήθηκε καί τήν ἄλλη μέρα τό πρωί μαζεύτηκαν γιά τήν κηδεία της. Κατά τή διάρκεια ὅμως τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, ἡ κεκοιμημένη ἀναστήθηκε! Στήν ἀρχή ὁ κόσμος πανικοβλήθηκε, μετά ὅμως ἐπεκράτησαν οἱ πιό ψύχραιμοι καί μαζί μέ τόν ἱερέα προσπάθησαν νά τή βοηθήσουν. Ὅταν ἐκείνη συνῆλθε τελείως, τούς παρακάλεσε κλαίγοντας νά τήν ἀκούσουν.
"Συντετριμένη καί τεταπεινωμένη " τούς εἶπε ὅτι, ὅταν πέθανε, ὁ Ἄγγελος της τήν ὁδήγησε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Κυρίου. Ὁ καρδιογνώστης Κύριος εἶπε πώς ὑπῆρχε ἁμαρτία φόνου ἀνεξομολόγητη καί, ὡς ἐκ τούτου, δέν ἦταν δυνατό νά εἰσέλθει στή Βασιλεία Του. Τότε ἐπενέβη ἡ εὔσπλαγχνη Δέσποινα τοῦ κόσμου κι ἄρχισε νά Τόν παρακαλεῖ γιά τή σωτηρία αὐτῆς τῆς ψυχῆς. Ὁ Κύριος τότε ἀπάντησε: "Μητέρα, ὑπάρχει φόνος. Ἐγώ εἶμαι ὁ Νομοθέτης τοῦ οὐ φονεύσεις. Δέ δύναμαι νά διαψεύσω Ἑαυτόν!"
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὅμως συνέχισε τίς παρακλήσεις Της ἐνώπιόν τοῦ Υἱοῦ Της, ὁπότε ὁ Πανάγαθος Κύριος κάμφθηκε καί εἶπε: "Τό μόνο πού μπορεῖ νά γίνει εἶναι νά ἐπιστρέψει στήν ἐπίγεια ζωή, καί, ἄν θελήσει νά ἐξομολογηθεῖ τό μεγάλο αὐτό ἁμάρτημα, θά σωθεῖ."
"Κι ἔδωσε ἐντολή ὁ Κύριος κι ἐπέστρεψα στό σῶμα μου, ὅπως βλέπετε," εἶπε. "Τώρα ὅμως θέλω νά ἐξομολογηθῶ μπροστά σέ ὅλους σας τήν ἁμαρτία πού μέχρι τώρα ἔκρυβα..."

Μετά δακρύων ἐξομολογήθηκε ἡ γυναῖκα καί μαζί της ἔκλαψαν ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι. Ὅταν τελείωσε, ὁ Πνευματικός τῆς διάβασε τή συγχωρητική εὐχή καί τότε ἐκείνη ἀναπαυμένη ξανακοιμήθηκε τόν ὕπνο τῶν Δικαίων...


Τό γεγονός αὐτό ἔγινε γνωστό σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό εἶχε γράψει καί ὁ ἐκεῖ τοπικός τύπος, πρίν μερικές δεκαετίες. Τέτοιες ὅμως νεκραναστάσεις εἶναι σπανιότατες.
Ἡ δυνατότητα τῆς μετανοίας ὑπάρχει μόνο σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο. Στήν αἰωνιότητα ὑπάρχει ἡ ἀνταπόδωση καί τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν μας...Ἀπό τό βιβλίο: "Μηνύματα ἀπό τόν Οὐρανό"

Ἔκδοσις: " Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας Δωρίδα 2005

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2013/12/blog-post_5563.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .