Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Οἱ ἀρρώστιες παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεό γιά τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς στούς ράθυμους καί ἀμελεῖς, πού ἀγαποῦν τόν Θεό!...«Μελέτημα 4ο»
Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.
Ἀπό τό βιβλίο «475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ*»
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

 1. Ὅποιος ἀναπαύει τούς ἀνθρώπους, εὐχαριστεῖ τόν Θεό!...
 2. Οἱ ἀρρώστιες παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεό γιά τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς στούς ράθυμους καί ἀμελεῖς, πού ἀγαποῦν τόν Θεό!...
 3. Ἐπιτρέπει ὁ Θεός τίς θλίψεις, γιά νά Τόν πλησιάσουμε μέ τίς προσευχές καί τήν ταπείνωση καί νά μήν πάθουμε ὅ,τι ἔπαθε ὁ σατανᾶς.
 4. Τά λυπηρά μᾶς θυμίζουν τόν Θεό («ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν Σου») καί μᾶς πλησιάζουν πρός Αὐτόν, ἀπομακρύνοντας ἀπό ἐμᾶς τά μάταια καί φθαρτά, καί μᾶς δωρίζουν κάθε μακαρισμό!...

 5. Ἡ παρρησία πρός τόν Θεό ἀποκτᾶται μέ τή συνεχή καί ἔντονη προσευχή. Διότι εὐφραίνεται «ἡ καρδία τῶν ζητούντων τόν Κύριον»...
 6. Ὅποιος ὁμολογεῖ καί ἐγκαταλείπει τίς ἁμαρτίες του, θά εὕρει ἔλεος παρά Κυρίου (=μετάνοια).
 7. Ὅποιος νεκρώθηκε γιά τόν κόσμο, ὑπομένει μέ χαρά τούς πειρασμούς καί τά κακά. Ὅποιος δέν νεκρώθηκε, ταράσσεται καί ὀργίζεται καί κυριεύεται ἀπό τή λύπη.
 8. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πλησιάζει τόν ταπεινό, τόν δέ ὑπερήφανον κυκλώνουν οἱ λυπηρές περιστάσεις, γιά νά ταπεινωθεῖ καί νά σωθεῖ.
 9. Ὁ ταπεινός δέχεται πάντοτε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ταπεινώσου σ΄ ὅλα μπροστά στούς ἀνθρώπους. Προλάμβανε ὅλους προσκυνώντας τους καί ὅλοι θά σέ τιμήσουν. Ἐξευτέλιζε τόν ἑαυτό σου καί θά ἰδεῖς τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνίζου νά σέ καταφρονοῦν ὅλοι, γιά νά σέ δοξάσει ὁ Θεός!
 10. Μή ζητᾶς νά σέ τιμοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ὅποιος ζητάει τήν τιμή, φεύγει ἀπ΄ αὐτόν ἡ τιμή. Ὅποιος ἀποφεύγει τήν τιμή, ἡ τιμή τόν ἀκολουθεῖ καί γίνεται κήρυκας τῆς ταπεινώσεώς του.
 11. Ὅποιος εἶναι ἐνάρετος καί φαίνεται εὐτελής καί οὐτιδανός μέ φωτεινή ζωή καί ταπεινό φρόνημα, εἶναι μακάριος... Ὅποιος πεινάει καί διψάει γιά τόν Θεό, ὁ Θεός θά τόν γεμίσει ἀπό τ΄ ἀγαθά Του. Γίνου ἀμαθής καί ἰδιώτης καί ὄχι σοφός στήν ἀμάθειά σου.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!


ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»


Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
ρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .