Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ἡ ἀμέλεια, ἡ ἀκηδία καί ἡ λύπη προξενοῦν στενοχώρια καί λύπη στήν ψυχή
«Μελέτημα 5ο»
Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.
Ἀπό τό βιβλίο «475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ*»
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

  1. Συναναστρέφου τούς ταπεινούς, πού καί ἡ θέα καί ἡ διδασκαλία τους εἶναι ὠφέλιμες. Μή χλευάσεις μυσαρόν, οὔτε ν΄ ἀηδιάσεις ὅσους ἔχουν πληγές. Τίμησε τόν πλησίον σου περισσότερο ἀπό τήν ἀξίαν του, ἐπαίνεσέ τον σ΄ ἐκεῖνα πού δέν ἔχει, καί ἔτσι θεραπεύεις τά ἐλαττώματά του!...
  2. Προφυλάξου καί μήν ἐλέγχεις κανέναν, γιά κανένα πράγμα. Ἡ ἀγάπη δέ θυμώνει, μήτε ἐλέγχει κανέναν μέ πάθος!...
  3. Ὅτάν δέν ἀπομακρύνεσαι ἀπό τά αἴτια, δίνεις ἀφορμές νά σέ πολεμάει ὁ ἐχθρός. Ἡ μελέτη τῆς Ἀγίας Γραφῆς διώχνει τίς πονηρές μνῆμες!...

  4. Μακρυά ἀπ΄ τόν κόσμο δέν ὑπάρχουν τά αἴτια τῶν πτώσεων θυμοῦ, ἐπιθυμίας, μνησικακίας ἤ δόξης. Καλύτερα πολεμώντας ν΄ ἀποθάνουμε, παρά νά ζοῦμε νικημένοι ἀπό τά πάθη.
  5. Ἀπόφευγε τήν παρρησία πρός τούς ἀνθρώπους. Μή διακόπτεις αὐτόν πού τούς ὁμιλεῖ. Θεώρει τόν ἑαυτό σου μικρότερον ἀπό ὅλους. Μήν ἀργολογεῖς μέ τόν τυχόντα. Φάγε καί πίνε λίγο ἀπ΄ ὅλα. Μή βιάζεσαι στό περπάτημα χωρίς λόγο. Μέ πραότητα νά ὁμιλεῖς!...
  6. Μήν κοιτᾶς στό πρόσωπο τό συνομιλητή σου. Μήν ἐλέγξεις κάποιον γιά σφάλμα. Μήν ἀποφεύγεις τά εὐτελῆ ἔργα... Φίλους ἔχε τούς φοβουμένους τό Θεό. Κρύβε ἀπό κάθε ἄνθρωπο τά μυστικά σου καί τούς πολέμους σου!...
  7. Καταφρονήσου, ἀλλά μήν καταφρονεῖς τούς ἄλλους. Ἀδικήσου, ἀλλά μήν ἀδικεῖς. Μήν ἀγαπᾶς κοσμικά πράγματα. Δίνε ἐλεημοσύνη σ΄ ὅλους καί ἄπεχε ἀπό ὅλους. Μή πολυλογεῖς. Μή φιλονικεῖς. Μή συγκατοικεῖς μέ ὑπερηφάνους!...
  8. Μήν ἐξετάζεις τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Μή διαβαίνεις μπροστά ἀπό ὀργίλους καί μάχιμους, γιά νά μή γεμίσει ἡ καρδιά σου θυμό καί ὀργή.
  9. Ἡ ἀμέλεια, ἡ ἀκηδία καί ἡ λύπη προξενοῦν στενοχώρια καί λύπη στήν ψυχή. Ἡ χαρά τῆς καρδιᾶς ἀναγκάζει τή γλῶσσα νά σιωπᾶ, ὁπότε ἀκολουθεῖ ἡδονή ψυχῆς, τρυφή καί ἀγαλλίαση. Αὐτή ἡ τρυφή καί ἀγαλλίαση είναι ἡ ἔλευση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν μέσα μας. Αὐτή ἡ τρυφή καί ἀγαλλίαση, ὅταν μπαίνουν στήν καρδιά, δίνουν τήν ὑγεία στήν ψυχή καί τή βγάζουν ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀπιστίας!...
  10. Ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωση τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁλονύκτια ἀγρυπνία καί τό πλῆθος τῶν προσευχῶν, ἰδιαίτερα τά δύο τελευταῖα, φανερώνουν τόν πλοῦτο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ κατ΄ ἀξία στόν καθένα μας.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!


ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει. 
Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης 
http://HristosPanagia3.blogspot.com

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/03/5_20.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .