Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Περί ψυχῆς

  • Ἔχει μορφήν ἡ ψυχή;
  • Ἔχει εἰκόνα καί μορφή ἡ ψυχή, πού ὁμοιάζει μέ Ἄγγελον. Ὅπως οἱ Ἄγγελοι ἔχουν εἰκόνα καί μορφήν καί ὅπως ὁ σωματικός ἄνθρωπος ἔχει εἰκόνα, ἔτσι καί ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος ἔχει εἰκόνα ὅμοια μέ Ἄγγελον καί μορφήν ὅμοια μέ τόν σωματικό ἄνθρωπον.
  • Εἶναι ἄλλο ὁ νοῦς καί ἄλλο ἡ ψυχή;
  • Ὅπως ἀκριβῶς τά μέλη τοῦ σώματος ἐνῶ εἶναι πολλά, ὀνομάζονται ὅλα μαζί ἄνθρωπος, ἔτσι καί τά μέλη τῆς ψυχῆς, ἐνῶ εἶναι πολλά (ὁ νοῦς, ἡ συνείδηση, τό θέλημα, οἱ λογισμοί πού κατηγοροῦν καί ἀπολογοῦνται), ὅμως αὐτά ὅλα εἶναι συγκεντρωμένα σ᾿ ἕναν λογισμόν.
    Εἶναι μέλη τῆς ψυχῆς, ὅμως ἡ ψυχή εἶναι μία, ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος. Καί ὅπως τά σωματικά μάτια μποροῦν καί βλέπουν ἀπό μακρυά τά ἀγκάθια καί τούς γκρεμούς καί τούς λάκκους, ἔτσι καί ὁ νοῦς βλέπει, διότι εἶναι πιό γρήγορος ἀπό τά ἄλλα μέλη, τά πονηρά τεχνάσματα καί τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί προφυλάσσει τήν ψυχήν, ὡς ὀφθαλμός ὑπάρχων τῆς ψυχῆς.
( Ἐρωταποκρίσεις Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου,
ὁμιλία ἑβδόμη,
Φιλοκαλία Νηπτικῶν, σελ. 151)Ἀπό τό βιβλίο: Νεώτερα θαύματα τῆς Παναγίας στή Βαρνάκοβα
καί Ἱστορίες γιά τήν Αἰωνιότητα”

Ἐκδόσις Ἱ.Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας

Δορίδα 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .